Quang Dung

Discography

Year Album Label AllMusic Rating User Ratings
Quang Dung
2004 Quang Dung Viet Tan
()
Em
2006 Em VT Music
()
Vi Ta Can Nhau
2007 Vi Ta Can Nhau Bong
()
Phu Tinh
Phu Tinh QD
()
Và...Tác Gia & Tác Pham
Và...Tác Gia & Tác Pham VT Music
()
Anh Se Den...Giac Mo Buon
Anh Se Den...Giac Mo Buon Ben Thành
()
Mot Nguoi Di Mot Nguoi Quên
Mot Nguoi Di Mot Nguoi Quên Ben Thanh
()
Bên Doi Có Em Bên Doi Có Em Ban Yêu Nhac
()
Ta
Ta
()
Khi
Khi Youth
()
Xuân
Xuân VT Music
()
Bien Nghìn Thu O Lai
Bien Nghìn Thu O Lai Ben Thành
()
Chan Tinh Chan Tinh QD
()
Made in Viet Nam Made in Viet Nam Viet Tan
()
Chuyen...!
Chuyen...! VT Music
()
Nguyet Nguyet VT Music
()
Co Xót Xa Dua
Co Xót Xa Dua Ben Thành
()
Ru Mãi Ngàn Nam
Ru Mãi Ngàn Nam VT Music
()
Dêm Thành Pho Day Sao
Dêm Thành Pho Day Sao VT Music
()
Tinh Ca Tien Chien
Tinh Ca Tien Chien Nhac Viet
()
Goi Giac Mo Xua
Goi Giac Mo Xua Rang Dong
()
Vì Ta Can Nhau
Vì Ta Can Nhau VT Music
()
Hoa Có Vàng Nõi Ay
Hoa Có Vàng Nõi Ay VT Music
()
Yêu
Yêu Rang Dong
()