Album Discography

Year Album Label AllMusic Rating User Ratings
Quang Dung 2004 Quang Dung Viet Tan
 
()
Em 2006 Em VT Music
 
()
Vi Ta Can Nhau 2007 Vi Ta Can Nhau Bong
 
()
Nguyet Nguyet VT Music
 
()
Mot Nguoi Di Mot Nguoi Quên Mot Nguoi Di Mot Nguoi Quên Ben Thanh
 
()
Made in Viet Nam Made in Viet Nam Viet Tan
 
()
Xuân Xuân VT Music
 
()
Và...Tác Gia & Tác Pham Và...Tác Gia & Tác Pham VT Music
 
()
Ta Ta
 
()
Co Xót Xa Dua Co Xót Xa Dua Ben Thành
 
()
Chuyen...! Chuyen...! VT Music
 
()
Chan Tinh Chan Tinh QD
 
()
Bien Nghìn Thu O Lai Bien Nghìn Thu O Lai Ben Thành
 
()
Bên Doi Có Em Bên Doi Có Em Ban Yêu Nhac
 
()
Anh Se Den...Giac Mo Buon Anh Se Den...Giac Mo Buon Ben Thành
 
()
Phu Tinh Phu Tinh QD
 
()
Ru Mãi Ngàn Nam Ru Mãi Ngàn Nam VT Music
 
()
Dêm Thành Pho Day Sao Dêm Thành Pho Day Sao VT Music
 
()
Tinh Ca Tien Chien Tinh Ca Tien Chien Nhac Viet
 
()
Goi Giac Mo Xua Goi Giac Mo Xua Rang Dong
 
()
Vì Ta Can Nhau Vì Ta Can Nhau VT Music
 
()
Hoa Có Vàng Nõi Ay Hoa Có Vàng Nõi Ay VT Music
 
()
Yêu Yêu Rang Dong
 
()
Khi Khi Youth
 
()