Schubert: Rarities and Short Piano Works

Wojciech Waleczek

(CD - Naxos #8574135)

Track Listing

Title/Composer Performer Time Stream
Two Scherzi, D. 593
1 Wojciech Waleczek 04:52 Amazon
2 Wojciech Waleczek 04:54 Amazon
3 Wojciech Waleczek 06:20 Amazon
Scherzo for piano in D major (with fragmentary Allegro), D. 570
4 Wojciech Waleczek 02:40 Amazon
5 Wojciech Waleczek 07:10 Amazon
6 Wojciech Waleczek 04:12 Amazon
7 Wojciech Waleczek 02:49 Amazon
8 Wojciech Waleczek 03:54 Amazon
9 Wojciech Waleczek 05:24 Amazon
10 Wojciech Waleczek 03:30 Amazon
11 Wojciech Waleczek 03:52 Amazon
12 Wojciech Waleczek 02:17 Amazon
13 Wojciech Waleczek 04:53 Amazon
14 Wojciech Waleczek 00:54 Amazon
15 Wojciech Waleczek 00:48 Amazon
Four Fugal Sketches in B flat major, D. 37a (D. 967)
16 Wojciech Waleczek 00:58 Amazon
17 Wojciech Waleczek 00:38 Amazon
18 Wojciech Waleczek 00:42 Amazon
19 Wojciech Waleczek 00:58 Amazon
20 Wojciech Waleczek 01:33 Amazon
21 Wojciech Waleczek 05:42 Amazon
blue highlight denotes track pick