Han dör ändå i slutet av filmen

Mange Hellberg

(Digital Download - Universal #)

blue highlight denotes track pick