Oistrakh & Rozhdestvensky

David Oistrakh / Galina Vishnevskaya / Gennady Rozhdestvensky

  • AllMusic Rating
  • User Ratings (0)
  • Your Rating

Track Listing

Title/Composer Performer Time Stream
Symphony No. 4 in G Major
1 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 04:39 Amazon
2 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 04:52 Amazon
3 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 05:25 Amazon
4 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 09:38 Amazon
5 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 05:43 Amazon
6 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 05:03 Amazon
7 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 05:06 Amazon
8 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 03:16 Amazon
9 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: Moscow Philharmonic Orchestra 08:58 Amazon
Symphony No. 10 in F Minor
10 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: USSR Radio & TV Symphony Orchestra 01:57 Amazon
11 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: USSR Radio & TV Symphony Orchestra 05:06 Amazon
12 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: USSR Radio & TV Symphony Orchestra 07:06 Amazon
13 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: USSR Radio & TV Symphony Orchestra 05:07 Amazon
14 David Oistrakh / Gennady Rozhdestvensky / Galina Vishnevskaya feat: USSR Radio & TV Symphony Orchestra 06:55 Amazon
blue highlight denotes track pick