Alfonso X (el Sabio)

Biography by

Alfonso el Sabio [Alfonso X] was a patron of the arts and a cultural dynamo during his reign as the Spanish King.
Read Full Biography

Composition Highlights

Title Year Avg. Duration Genre
Cantigas de Santa María 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 10, Rosa das rosas e Fror das frores 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 100, Santa Maria, strela do dia 12?? Vocal Music
Cantiga de Fiestas de Santa María 422, Madre de Deus, ora por nos teu Fill' essa ora (Sibylline verse) 12?? Vocal Music
Work(s) 12?? Miscellaneous (Classical)
Cantiga de Santa María 166, Como poden per sas culpas os omes seer contreitos 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 7, Santa María amar 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 159, Non sofre Santa María de seeren perdidosos 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 181, Pero que seja a gente d'outra lei [e] descreuda 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 1, Des oge mais quer' eu trobar 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 340, Virgen Madre groriosa (same as Cantiga de Fiestas de Santa María 412) 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 103, Quena Virgen ben servirá 1280 Vocal Music
Cantiga de Santa María 60, Entre Av' e Eva 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 200, Santa María loei 12?? Vocal Music
Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz) 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 176, Soltar pode muit' agynna os presos e os liados 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 37, Miragres fremosos 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 384, A que por gran fremosura é chamada Fror das frores 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 160, Quen bõo dona querrá 12?? Vocal Music
Cantiga de Santa María 139, Maravillosos e piadosos 12?? Vocal Music
See All Compositions